Ydyllic reklamos agentūra

Sveiki atvykę į „Ydyllic”, reklamos agentūrą. „Ydyllic” savininkas yra Ydyllic UAB (toliau vadinama „Įmone“), įsikūrusi P. Kalpoko 1-28, Kaune, Lietuvoje, kuri yra duomenų tvarkytojas ir valdytojas.

Šioje Privatumo Politikoje pateikiama informaciją, kaip tvarkomi ir „Ydyllic” svetainėje surinkti lankytojų asmeniniai duomenys. Siekiant, jog visi svetainės funkcionalumai pilnai veiktų jus turite perskaityti šią Privatumo politika.

Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi „Ydyllic” svetaine, jūs sutinkate ir prisiimate įsipareigojimą laikytis šios Privatumo Politikos taisyklių. Jei nesutinkate būti įpareigoti mūsų Privatumo Politikos taisyklėmis, negalite tęsti naudojimosi „Ydyllic” svetaine.

Kodėl renkama vartotojų duomenys?

Įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau vadinama „BDAR“), atnaujindama asmeninius duomenis; saugodama ir sunaikindama juos saugiai; nerenkant ar nesilaikant pernelyg didelio kiekio duomenų; apsaugant asmeninius duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neautorizuotos prieigos ir atskleidimo bei užtikrinant, kad būtų įgyvendintos tinkamos techninės priemonės asmeninių duomenų apsaugai.

Tuo pačiu metu, kai pateikiate savo asmeninę informaciją, suteikiate mums leidimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, siekiant teikti „Ydyllic” paslaugas.

Mes galime tvarkyti duomenis apie jūsų naudojimąsi „Ydyllic”, kurie gali apimti jūsų naudotojo ID, apskritį, miestą, IP adresą, operacinę sistemą, apsilankymo trukmę, aplankytus puslapius. Šių duomenų šaltinis yra mūsų analitikos sekimo sistema, ir mes ją naudojame analitiniams tikslams.

Galite pateikti savo vardą ir el. pašto adresą „Ydyllic” marketingo tikslais.

Taip pat galite su mumis susisiekti įvedę savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir savo žinutę.

Kiek laiko saugoma vartotojų asmeninė informacija?

Asmeniniai duomenys, kuriuos tvarkome bet kuriam tikslui ar tikslams, nėra saugomi ilgiau nei būtina tam tikslui ar tiems tikslams.

Analitiniams tikslams pateikti duomenys bus saugomi 1 metus nuo momento, kai pateikėte mums reikiamą informaciją arba paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis.

Rinkodaros tikslams pateikti duomenys bus saugomi 3 metus nuo momento, kai pateikėte mums reikiamą informaciją, paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis arba atsisakėte, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

Mes dedame pagrįstas pastangas užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Po atitinkamo saugojimo laikotarpio įsipareigojame sunaikinti jūsų pateiktą asmeninę informaciją.

Jūsų teisės

Nebent būtų taikomos išimtys pagal BDAR ar susijusius įstatymus, jūs turite šias teises, susijusias su jūsų asmeniniais duomenimis:

 1. Teisę prašyti kopijos jūsų asmeninių duomenų, kuriuos laiko Įmonė. Teikiant jums asmeninių duomenų kopiją, nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės. Pirmą kopiją suteiksime nemokamai, tačiau papildomos kopijos gali būti apmokestinamos pagrįstu mokestiu.
 2. Teisę prašyti, kad Įmonė ištaisytų bet kokius asmeninius duomenis, jei jie yra netikslūs ar pasenę.
 3. Teisę prašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti, kai Įmonei nebebereikia šių duomenų.
 4. Teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
 5. Teisę prašyti, kad Įmonė suteiktų jums jūsų asmeninius duomenis ir, kiek įmanoma, perduotų tuos duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.
 6. Teisę, kai kyla ginčas dėl jūsų asmeninių duomenų tikslumo ar tvarkymo, prašyti, kad būtų apribotas tolesnis duomenų tvarkymas.
 7. Teisę prieštarauti asmeninių duomenų tvarkymui.
 8. Teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.
 9. Jūs bet kada galite nurodyti mums neapdoroti jūsų asmeninės informacijos rinkodaros tikslais.
 10. Mes galime išlaikyti asmeninę informaciją, kurios prašote, kiek leidžiama įstatymo.
 11. Mes suteiksime jums galimybę atsisakyti jūsų asmeninės informacijos naudojimo rinkodaros tikslais.
 12. Atitinkamos veiksmos bus atlikti ne vėliau kaip trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo jūsų kreipimosi datos. Informacijos pateikimas gali būti atliekamas nemokamai ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
 13. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš savo teisių, galite su mumis susisiekti el. paštu info@ydyllic.lt

Informacijos atskleidimas

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Privatumo Politiką be išankstinio pranešimo. Bet kokie nauji pakeitimai įsigalioja nuo momento, kai jie paskelbiami mūsų svetainėje.

Jei norime naudoti jūsų asmeninius duomenis naujiems tikslams, kurių ši Privatumo Politika nedengia, tuomet pateiksime jums naują pranešimą, aiškinantį šį naują naudojimą prieš pradedant apdorojimą ir nurodant atitinkamus tikslus bei apdorojimo sąlygas. Kur ir kada tai būtina, ieškosime jūsų išankstinio sutikimo dėl naujo apdorojimo.

Nesutarimų nagrinėjimo tvarka

Bet koks nesutarimas, susijęs su Įmone, jos teikiamomis paslaugomis ir mūsų svetainės veikimu, turėtų būti sprendžiamas derybų būdu tarp jūsų ir Įmonės, kreipiantis į Įmonę el. paštu info@ydyllic.lt

Atsižvelgiant į tai, kad duomenų tvarkymas vykdomas Lietuvoje, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvos Respublikoje laikoma priežiūros institucija, ir jūs galite kreiptis į ją, jei nesutarimas tarp jūsų ir Įmonės nėra išspręstas derybų būdu.